Ban Cố vấn

https://vi.wikipedia.org/wiki/Pete_Peterson

Đại sứ Pete Peterson

Đại sứ Pete Peterson là một phi công và tù binh trong thời chiến tranh Việt Nam. Năm 1997 ông được Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn thuận bổ nhiệm làm Đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Kể từ khi hết nhiệm kỳ Đại sứ vào năm 2001, cựu Đại sứ và vợ là bà Vi Lê tiếp tục làm việc thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế quốc tế giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và Úc. Hai ông bà hiện nay sống ở Úc và dành nhiều thời gian cho Tổ chức Cứu trợ Trẻ em TASC do ông bà đồng sáng lập và đi lại giữa Việt Nam – Úc – Mỹ.

Đại sứ Peterson là thành viên Ban Bảo trợ các dự án giáo dục tại Minh Việt.

Đại sứ Ted Osius

Cựu Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius được Tổng thống Obama bổ nhiệm và được Quốc hội chuẩn y trở thành Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cuối năm 2014. Ông đã góp phần tích cực củng cố quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ ba năm có rất nhiều trao đổi quan trọng. Đại sứ Ted Osius đã từng có một nhiệm kỳ ở Việt Nam thời 1997 và dành tình cảm yêu quý gắn bó cho Việt Nam như quê hương thứ hai.

Sau khi rời nhiệm sở và về hưu khỏi ngành Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ lần lượt đóng các vai trò: Hiệu phó Đại học Fulbright Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Phụ trách Quan hệ Chính phủ của Google Châu Á – Thái Bình Dương tại Singapore, và hiện nay là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN tại Washington DC.

Đại sứ Ted Osius là một người bạn yêu quý Việt Nam và luôn mong muốn phát triển quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam lên những tầm cao mới. Ông đã nhận lời làm Cố vấn cho trường Minh Việt từ trước khi ý tưởng về trường Minh Việt thành hình.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ted_Osius