Ban Cố vấn

https://vi.wikipedia.org/wiki/Pete_Peterson

Đại sứ Pete Peterson

Đại sứ Pete Peterson là một phi công và tù binh trong thời chiến tranh Việt Nam. Năm 1997 ông được Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn thuận bổ nhiệm làm Đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Kể từ khi hết nhiệm kỳ Đại sứ vào năm 2001, cựu Đại sứ và vợ là bà Vi Lê tiếp tục làm việc thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế quốc tế giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và Úc. Hai ông bà hiện nay sống ở Úc và dành nhiều thời gian cho Tổ chức Cứu trợ Trẻ em TASC do ông bà đồng sáng lập và đi lại giữa Việt Nam – Úc – Mỹ.

Trường Minh Việt có vinh dự được Đại sứ Peterson viết một thư trả lời dài, cảm động để báo cho biết là ông đồng ý tham gia Ban Cố vấn của trường. Ông tin là trường sẽ giúp các học sinh Việt Nam hiểu và quý mến Hoa Kỳ, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Ted Osius

Cựu Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius được Tổng thống Obama bổ nhiệm và được Quốc hội chuẩn y trở thành Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cuối năm 2014. Ông đã góp phần tích cực củng cố quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ ba năm có rất nhiều trao đổi quan trọng. Đại sứ Ted Osius đã từng có một nhiệm kỳ ở Việt Nam thời 1997 và dành tình cảm yêu quý gắn bó cho Việt Nam như quê hương thứ hai.

Đại sứ Ted Osius là một người bạn của tôi từ 1997. Chúng tôi đã làm việc với nhau qua nhiều mốc son trong lịch sử quan hệ ngoại giao hai nước: cùng đón Đại sứ đầu tiên Pete Peterson, cùng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Washington DC, và Tổng thống Obama tại Việt Nam. Đại sứ Ted Osius thực sự là một người bạn thân thiết, hết lòng với Việt Nam. Ông đã nhận lời làm Cố vấn cho trường Minh Việt từ trước khi ý tưởng về trường Minh Việt thành hình.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ted_Osius