CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC GIỚI TÍNH

Vì những lý do văn hoá truyền thống, học sinh Việt Nam ở nhiều độ tuổi thường không được tiếp cận với một chương trình giáo dục giới tính có hệ thống và đầy đủ. Nhận thức được điều này, MVA đã quyết định cung cấp một chương trình giáo dục giới tính miễn phí trong khuôn khổ các chương trình bổ trợ nhằm giúp cho học sinh và phụ huynh MVA có sự hiểu biết khách quan, khoa học, hiện đại về giới tính và giới nói chung.

Chương trình giáo dục giới tính được xây dựng và thiết kế dành cho ba nhóm độ tuổi khác nhau: Mẫu giáo đến lớp 3, lớp 4 đến lớp 6, lớp 7 đến lớp 10. Dưới sự hỗ trợ và dẫn dắt của cô giáo Lindsay B., giáo viên chuyên trách của MVA về chương trình giáo dục giới, khoá học mười hai tuần đã cung cấp cho cộng đồng học sinh và phụ huynh MVA những kiến thức về giới tính và giới bổ ích, thiết thực, phù hợp với xu hướng chung trên thế giới.

Cô Lindsay tốt nghiệp ngành Sinh học đại học Cornell. Hiện nay cô đang học ở trường Y đại học Penn State ngành Sản/Phụ khoa (ObGyn). Cô Lindsay có kinh nghiệm và chứng chỉ về giáo dục giới tính cho học sinh. Cô cũng đã đi dạy học cho Teach for America – là chương trình sinh viên đi dạy học trong vài năm sau khi tốt nghiệp đại học ở những vùng nghèo, kém phát triển của Mỹ.

Toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh có dịch tiếng Việt song song. Việc chuyển ngữ sang tiếng Việt do phụ huynh của MVA tình nguyện hỗ trợ. Các buổi học được thu lại và sau đó được MVA phát hành miễn phí cho công chúng nói chung.

(Video đang được cập nhật) 

Bạn đã sẵn sàng?

Đăng kí tài khoản để trải nghiệm học tập

Đăng ký ngay

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập