BẠN MUỐN TÌM KIẾM THÔNG TIN GÌ?

hoặc chọn các nội dung hỗ trợ đã được phân loại dưới đây

1. MVA có mấy đợt tuyển sinh hàng năm ?
 • MVA bắt đầu áp dụng chính sách tuyển sinh liên tục kể từ tháng 1/2021.
 • Phụ huynh có thể đăng ký cho con học vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Học sinh sẽ được học thử một tháng trước khi quyết định học chính thức với MVA.
 • Thời gian học thử là một tháng với mức phí $25 và phí này sẽ không được hoàn trả nếu gia đình quyết định dừng học. Học sinh có đầy đủ quyền lợi học tập như học sinh chính thức.
 • Sau khi thời gian học thử kết thúc, gia đình sẽ tự cân nhắc và quyết định liệu MVA có phải là mô hình giáo dục phù hợp và muốn đăng ký tiếp tục học chính thức hay không.
1. MVA có mấy đợt tuyển sinh hàng năm ?
 • MVA bắt đầu áp dụng chính sách tuyển sinh liên tục kể từ tháng 1/2021.
 • Phụ huynh có thể đăng ký cho con học vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Học sinh sẽ được học thử một tháng trước khi quyết định học chính thức với MVA.
 • Thời gian học thử là một tháng với mức phí $25 và phí này sẽ không được hoàn trả nếu gia đình quyết định dừng học. Học sinh có đầy đủ quyền lợi học tập như học sinh chính thức.
 • Sau khi thời gian học thử kết thúc, gia đình sẽ tự cân nhắc và quyết định liệu MVA có phải là mô hình giáo dục phù hợp và muốn đăng ký tiếp tục học chính thức hay không.
1. MVA có mấy đợt tuyển sinh hàng năm ?
 • MVA bắt đầu áp dụng chính sách tuyển sinh liên tục kể từ tháng 1/2021.
 • Phụ huynh có thể đăng ký cho con học vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Học sinh sẽ được học thử một tháng trước khi quyết định học chính thức với MVA.
 • Thời gian học thử là một tháng với mức phí $25 và phí này sẽ không được hoàn trả nếu gia đình quyết định dừng học. Học sinh có đầy đủ quyền lợi học tập như học sinh chính thức.
 • Sau khi thời gian học thử kết thúc, gia đình sẽ tự cân nhắc và quyết định liệu MVA có phải là mô hình giáo dục phù hợp và muốn đăng ký tiếp tục học chính thức hay không.
1. MVA có mấy đợt tuyển sinh hàng năm ?
 • MVA bắt đầu áp dụng chính sách tuyển sinh liên tục kể từ tháng 1/2021.
 • Phụ huynh có thể đăng ký cho con học vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Học sinh sẽ được học thử một tháng trước khi quyết định học chính thức với MVA.
 • Thời gian học thử là một tháng với mức phí $25 và phí này sẽ không được hoàn trả nếu gia đình quyết định dừng học. Học sinh có đầy đủ quyền lợi học tập như học sinh chính thức.
 • Sau khi thời gian học thử kết thúc, gia đình sẽ tự cân nhắc và quyết định liệu MVA có phải là mô hình giáo dục phù hợp và muốn đăng ký tiếp tục học chính thức hay không.

VIDEO HƯỚNG DẪN

Canvas

Thư viện

Zoom

SIS