Học phí

HỌC PHÍ MINH VIỆT ACADEMY NĂM HỌC 2024-2025

Ghi chú:

(a) Tất cả các gia đình mới vào đều học thử 1 tháng và đóng phí học thử không hoàn lại $35. Nếu quyết định ở lại gia đình sẽ đóng học phí cho tất cả thời gian học cả học thử trừ đi $35 đã đóng. Mỗi học sinh chỉ được học thử một lần.
(b) Các gia đình đóng học phí cả năm được giảm 5%, áp dụng tới hết ngày 31/8/2024. Các gia đình cũng có thể chọn đóng học phí 6 tháng. Các gia đình khó khăn có thể email yêu cầu đóng học phí mỗi 3 tháng.
(c) Các gia đình đều đóng thêm một khoản phí học tập cho cả học sinh (tiếng Anh bổ trợ, ngoại ngữ 2, các môn bổ trợ như IELTS, coding, SAT, v.v.) và phụ huynh (chương trình học Minh Việt Learning). Xin đọc thêm thông tin ở mục Chính sách học phí.
(d) Thanh toán học phí chỉ bằng thẻ thanh toán quốc tế. Học phí đã bao gồm phí thanh toán.
(e) Học phí đã đóng không được hoàn lại.
(f) Và các sửa đổi bổ sung khác có thể có sau khi MVA tham vấn với phụ huynh.

Bạn đã sẵn sàng?

Đăng kí tài khoản để trải nghiệm học tập

Đăng ký ngay

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập