Học phí

HỌC PHÍ MINH VIỆT ACADEMY NĂM HỌC 2021-2022

Ghi chú:

(a) Tất cả các gia đình mới vào đều học thử 1 tháng và đóng phí học thử không hoàn lại $25. Nếu quyết định ở lại, gia đình sẽ đóng học phí cho phần còn lại của học kỳ đó.
(b) Các gia đình đóng học phí theo Học kỳ 6 tháng. Các gia đình khó khăn có thể gửi yêu cầu đến nhà trường để chọn đóng học phí 3 tháng.
(c) Không còn chế độ hoàn học phí.
(d) Sẽ chỉ còn khoản giảm học phí 10% cho học sinh giỏi của năm học trước (90% +). Khoản giảm trừ được tính trong Hóa đơn Học kỳ 2.
(e) Thanh toán học phí bằng thẻ tín dụng +2%.
(f) Tất cả các học sinh lớp 3 – 10 lên lớp mới vào ngày 1/6 trừ phi có yêu cầu khác từ gia đình hay trường.
(g) Và các sửa đổi bổ sung khác có thể có sau khi MVA tham vấn với phụ huynh.

Bạn đã sẵn sàng?

Đăng kí tài khoản để trải nghiệm học tập

Đăng ký ngay

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập