Học phí

HỌC PHÍ MINH VIỆT ACADEMY NĂM HỌC 2023-2024

Ghi chú:

(a) Tất cả các gia đình mới vào đều học thử 1 tháng và đóng phí học thử không hoàn lại $25. Nếu quyết định ở lại gia đình sẽ đóng học phí cho tất cả thời gian học cả học thử trừ đi $25 đã đóng. Mỗi học sinh chỉ được học thử một lần.
(b) Các gia đình đóng học phí cả năm được giảm 10% tới ngày 31/8/2023. Các gia đình cũng có thể chọn đóng học phí 6 tháng. Các gia đình khó khăn có thể email yêu cầu đóng học phí mỗi 3 tháng.
(c) Các gia đình đều đóng thêm một khoản phí học tập cho học sinh và phụ huynh (tiếng Anh bổ trợ, ngoại ngữ 2, các môn bổ trợ như IELTS, coding, SAT, vv).
(d) Học sinh giỏi của năm học 23 từ lớp 6 trở lên (làm đủ 95% bài được 95% điểm trung bình và học một ngoại ngữ 2) sẽ nhận lại 10% học phí đã đóng của năm 24.
(e) Học sinh đã học đủ 4 học kỳ với MVA khi thi SAT lần đầu được MVA thanh toán phí thi.
(f) Thanh toán học phí bằng thẻ thanh toán quốc tế +2%.
(g) Học phí đã đóng không được hoàn lại.
(h) Và các sửa đổi bổ sung khác có thể có sau khi MVA tham vấn với phụ huynh.

Bạn đã sẵn sàng?

Đăng kí tài khoản để trải nghiệm học tập

Đăng ký ngay

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập