Học phí

HỌC PHÍ MINH VIỆT ACADEMY NĂM HỌC 2022-2023

Ghi chú:

(a) Tất cả các gia đình mới vào đều học thử 1 tháng và đóng phí học thử không hoàn lại $25. Nếu quyết định ở lại gia đình sẽ đóng học phí cho tất cả thời gian học cả học thử trừ đi $25 đã đóng. Mỗi học sinh chỉ được học thử một lần.
(b) Các gia đình đóng học phí cả năm được giảm 5%. Các gia đình cũng có thể chọn đóng học phí 6 tháng. Các gia đình khó khăn có thể email yêu cầu đóng học phí mỗi 3 tháng.
(c) Các gia đình đều đóng một khoản phí học tập cho học sinh (tiếng Anh bổ trợ, ngoại ngữ 2, các môn bổ trợ), và cho phụ huynh.
(d) Học sinh giỏi của năm học trước (làm đủ 95% bài được 95% điểm trung bình) sẽ nhận lại 10% học phí đã đóng. Gia đình nhận tiền về ví trong SIS hoặc qua tài khoản ngân hàng.
(e) Thanh toán học phí bằng thẻ tín dụng +2%.
(f) Không còn chế độ hoàn học phí.
(g) Và các sửa đổi bổ sung khác có thể có sau khi MVA tham vấn với phụ huynh.

Bạn đã sẵn sàng?

Đăng kí tài khoản để trải nghiệm học tập

Đăng ký ngay

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập